Skellefteå Airport

Barn på resan

Ensamåkande barn
Generellt gäller att barn måste vara minst fem år för att få resa på egen hand.

För barn mellan fem och elva år erbjuder de allra flesta flygbolagen assistansservice. Kravet är då att två namngivna personer lämnar respektive hämtar barnet på flygplatserna. Vissa flygbolag erbjuder även assistans för barn upp till 15 år, i den mån de har resurser för det.

Assistansservice innebär att barnet blir omhändertaget före flygresan och ledsagas till flygplanet. Barnet får gå ombord före andra passagerare till en reserverad plats långt fram i kabinen.

Vid ankomsten finns personal på plats som möter barnet vid gaten och överlämnar barnet till den person som angivits vid bokningstillfället. Personen måste kunna legitimera sig.

Ensamresande barn får särskild uppmärksamhet och hjälp vid eventuell försening eller andra störningar.

Viktigt är att boka resan i god tid före avresa, eftersom antalet ensamåkande barn per flygning är begränsat. Det går inte att boka resa via internet för ensamåkande barn.

Se också till att klara av incheckningen i god tid. Den som lämnar barnet kommer att bli ombedd att hjälpa till med formaliteterna kring incheckning och att stanna kvar på flygplatsen till dess att flygplanet har lyft.

Tänk på att barn måste ha ett eget EU-kort för att få rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner vid resor inom EU/EES (utom vid resor inom Norden).

Tänk på att bestämmelserna om flygning för gravida kvinnor kan skilja mellan olika flygbolag. Hör därför alltid med ditt flygbolag om vad som gäller.