sas start, vinter

Stark återhämtning för Skellefteå Airport

2022 reste 267 516 resenärer till eller från Skellefteå vilket är 139 078 fler resenärer jämfört med 2021. Antalet inrikesresenärer uppgick till 259 844 vilket är en ökning med 132 107. Detta innebär att antalet inrikesresenärer endast var
5 608 färre än de antal passagerare flygplatsen hade 2019 innan coronapandemin.

 

Skellefteå Airport är en av de flygplatser i Sverige som snabbast återhämtat sig efter coronapandemin. När nu 2022 års trafiksiffror presenterats så visar dessa att flygplatsen endast var -5 608 (-2,1%) inrikespassagerare ifrån det passagerarantal flygplatsen hade året före coronapandemin. Antalet utrikesresenärer uppgick 2022 till 7 672 vilket är 6 971 fler än 2021 men 13 955 färre jämfört med normalåret 2019. Totalt reste under fjolåret 267 516 resenärer till eller från Skellefteå vilket är 139 078 (+108,3%) fler jämfört med 2021 och -19 563 (-5,1%) jämfört med 2019.

–  Vi är mycket tacksamma för den snabba återhämtningen. Skellefteåregionen är inne i en expansiv fas med många investeringsprojekt och ett stort behov av bra flygkommunikationer. 2023 ser för närvarande mycket positivt ut med kraftfulla utökningar på både inrikestrafiken och utrikestrafiken, säger Robert Lindberg, VD på Skellefteå Airport.

 

För mer information:

Robert Lindberg
VD
Skellefteå Airport
+46 70 551 70 75
robert.lindberg@sft.se