Vägarbete!

Trafikverket kommer att förstärka väg 774 från korsningen med väg 364 (Burträskvägen) till ca 100 m söder om infarten till flygplatsen.

Arbetet påbörjas i juni månad och gör ett vinteruppehåll den 30/9.

Vägen är under tiden avstängd och trafiken leds om via E4.

Läs mer på Trafikverkets hemsida: Väg 774, Skellefteå flygplats-Orrbäcken, förstärkning av väg – www.trafikverket.se

 

 

 

 

Mellan 7 augusti och den 18 augusti kommer Trafikverket arbeta med att byta asfalt på E4 söder om Bureå. Det kommer att pågå mellan klockan 06 till 20 på kvällen och det kommer också betyda att det kommer vara svårare att komma fram på platsen. Trafiken kommer regleras med antingen lots eller trafikljus. Man kommer att stänga av körfält under tiden arbetena pågår. Så man får räkna med väntetider.

Vi vill uppmana resenärer att planera sin resa och starta i god tid till flygplatsen. Det är också viktigt att visa hänsyn till de som jobbar efter vägarna och hålla nere hastigheten.

sas start, vinter

Stark återhämtning för Skellefteå Airport

2022 reste 267 516 resenärer till eller från Skellefteå vilket är 139 078 fler resenärer jämfört med 2021. Antalet inrikesresenärer uppgick till 259 844 vilket är en ökning med 132 107. Detta innebär att antalet inrikesresenärer endast var
5 608 färre än de antal passagerare flygplatsen hade 2019 innan coronapandemin.

 

Skellefteå Airport är en av de flygplatser i Sverige som snabbast återhämtat sig efter coronapandemin. När nu 2022 års trafiksiffror presenterats så visar dessa att flygplatsen endast var -5 608 (-2,1%) inrikespassagerare ifrån det passagerarantal flygplatsen hade året före coronapandemin. Antalet utrikesresenärer uppgick 2022 till 7 672 vilket är 6 971 fler än 2021 men 13 955 färre jämfört med normalåret 2019. Totalt reste under fjolåret 267 516 resenärer till eller från Skellefteå vilket är 139 078 (+108,3%) fler jämfört med 2021 och -19 563 (-5,1%) jämfört med 2019.

–  Vi är mycket tacksamma för den snabba återhämtningen. Skellefteåregionen är inne i en expansiv fas med många investeringsprojekt och ett stort behov av bra flygkommunikationer. 2023 ser för närvarande mycket positivt ut med kraftfulla utökningar på både inrikestrafiken och utrikestrafiken, säger Robert Lindberg, VD på Skellefteå Airport.

 

För mer information:

Robert Lindberg
VD
Skellefteå Airport
+46 70 551 70 75
robert.lindberg@sft.se