Vätgasflyg i SFT

Satsning på vätgasdrivet i flyg i Skellefteå

Tillsammans med Skellefteå Kraft, ZeroAvia och flygbolaget BRA gör Skellefteå Airport en gemensam satsning kring vätgasdrivet flyg i Sverige.
Satsningen är en del av utvecklingsprogrammet ELIS som handlar om att skynda på utvecklingen av elektrifierad luftfart.

Satsningen bygger på ZeroAvias teknologi som handlar om att utveckla en vätgasdriven drivlina som integreras i befintliga flygplansmodeller.
Satsningen är indelad i tre delar. Det första steget är en gemensam förstudie som ska titta på de kommersiella förutsättningarna för regional vätgasdriven flygtrafik med Skellefteå som utgångspunkt. Förstudien ska även kartlägga förutsättningarna och strukturen för det andra steget. Detta innebär att sätta upp ett demonstrationsprogram i Skellefteå. I detta ska hela värdekedjan kunna demonstreras, från tillverkning och distribution av grön vätgas till hantering och tankning i flygplatsmiljön samt faktiska flygningar på utvalda teststräckor till och från Skellefteå. Det tredje steget handlar om en kommersiell implementering och kommer att bygga på kunskapen från det föregående arbetet.

-Vätgasdrivet flyg är en oerhört intressant lösning för att på ett hållbart sätt öka den regionala tillgängligheten. Skellefteå och hela norra Sverige är beroende av ökad tillgänglighet framöver och genom denna satsning vill vi ligga i framkant för att utveckla teknik, affärsmodeller och infrastruktur, säger Robert Lindberg, VD Skellefteå Airport.

Vätgasdrivet flyg, där elmotorn får sin energi från en bränslecell, är en form av eldrivet flyg. ZeroAvia ligger i internationell framkant gällande denna teknik och bolaget har genomfört ett antal lyckade testflygningar i Storbritannien.

-Vi har samlat ett oerhört kompetent konsortium. Möjligheten att testa på riktigt i de tuffa förhållanden som råder i Skellefteå under delar av året är också viktigt för att demonstrera att tekniken fungerar. Tillgång till grön vätgas från Skellefteå Kraft är också en nyckelkomponent, säger Robert Lindberg.

-Skellefteå Kraft vill bidra till omställningen för hållbart flyg. Vi är fortfarande i ett mycket tidigt skede när det gäller vätgas men tror att förnybar vätgas är en möjlighet och en del av lösningen på energi- och klimatutmaningarna, säger Joachim Nordin, koncernchef vid Skellefteå Kraft.

 

För mer information:

Robert Lindberg                                                                Henrik Littorin
VD                                                                                        Programledare ELIS
Skellefteå Airport                                                              Skellefteå Airport
+46 70 551 70 75                                                              +46 73 433 19 98
robert.lindberg@sft.se                                                     henrik.littorin@hlinsight.se

 

Länkar
www.elisprogram.com
www.zeroavia.com
www.flygbra.se

www.skekraft.se/

 

ELIS är ett utvecklingsprogram syftar till att skynda på utvecklingen av elektrifierad luftfart med flygplan, eVTOL och drönare. Det handlar dels om att utveckla en testbädd i Skellefteå, bl.a. med möjlighet att testa farkoster och delkomponenter i verkliga förhållanden. Dels handlar det om att arbeta med förutsättningarna för en snabb kommersiell implementering i Skellefteå och resten av Norden.
Slutligen handlar det om att skapa en plattform för samverkan mellan tillverkare, forskare samt privata och offentliga aktörer i ekosystemet. ELIS finansiering kommer från Skellefteå kommun, Skellefteå Airport och Skellefteå Kraft samt från projekt inom ramen för utvecklingsprogrammet. www.elisprogram.com