Om flygplatsen

Kontakta oss

Robert Lindberg

Robert Lindberg

VD

070-551 70 75
Jeanette Morén

Jeanette Morén

Ekonomichef

070-661 19 22
Peter Wiklund

Peter Wiklund

Säkerhetschef

070-575 62 61

Per-Erik Morén

Teknisk chef

070-669 55 99
Jonas Söderlund

Jonas Söderlund

Operativ Chef Airside

070-325 27 07
Linnéa Lestander

Linnéa Lestander

Operativ Chef Landside

070-307 57 21

Tornet

0910-576 90

Duty Officer

0910-576 25

Information

0910-576 00

Om Skellefteå Airport

Skellefteå Airport är Västerbottens näst största flygplats med ett strategiskt läge mellan Luleå och Umeå. Flygplatsen ägs av Skellefteå Kommun och har cirka 350 000 resenärer per år. 2017 och 2018 var rekordår för flygplatsen med mer är 400 000 passagerare.

Flygplatsen erbjuder inrikes reguljärflyg till Arlanda och utrikes reguljärflyg till Gdansk, samt chartertrafik till Rhodos, Kreta, Kos, Preveza, Cypern, Bulgarien, Kroatien, Gran Canaria, Mallorca och Sicilien

Lite historik:

 • Flygplatsen invigdes i december 1961, då var rullbanan 1 500 m lång och 35 m bred.
 • 1966 breddas rullbanan till 45 m.
 • 1978 gjordes första banförlängningen till 1 800 m.
 • Terminalen byggdes ut i början på 80-talet.
 • I och med ökade krav på säkerhetskontroll samt att vi hade större flygplan gjordes ännu en utbyggnad av terminalen 1989.
 • 1993 tog flygplatsen över all ramphandling.
 • I oktober 1997 avgick första charterflygningen till Teneriffa (med Fritidsresor).
 • 2002 förlängdes banan till 2 100 m och strömförsörjningen av banljusen byttes till seriesystem.
 • 2003 byggdes terminalen om eftersom det blev krav på 100% säkerhetskontroll.
 • September 2004 driftsattes vårt nya flygledartorn i trä, höjd 23 m över marken (världens första och då högsta trätorn för flygtrafikledning).
 • 2005 övergick vi till fossilfri värmeförsörjning.
 • 1 april 2010 övertogs flygplatsen av Skellefteå kommun (från LFV).
 • 2012 byggde vi om kök, servering och butik i terminalen.
 • 2013 började vi använda ”grön el”.
 • 2014 byggdes en ny infartsväg. En ny yta för korttidsparkering och hyrbilsparkering anlades och taxibolagen fick en ny angöringsyta.
 • 2014 tog flygplatsen över all passagerarhandling.
 • 2015 öppnade vi en butik/taxfree efter säkerhetskontrollen.
 • 2015 byggde vi ut stationsplattan.
 • 2015 byggde vi om säkerhetskontroll och gater.
 • 2016 konverterade vi till en kod 4E-flygplats.
 • 2017 införde vi gratis parkering.
 • 2018 införde vi ”självbetjäning” med cussterminaler, self bag drops och speedgates.
 • 2018 byttes alla banljus till LED-armaturer.
 • 2019 förlängdes rullbanan till 2 520 m.
 • 2020 blev vi en helt fossilfri flygplats.
 • 2020 hade vi första chartertrafiken med en Dreamliner (som rymmer 300 passagerare) till Thailand.
 • Mars 2020 drabbades hela flygbranschen av covid-19.
 • 2021 startades förmodligen en av världens första gröna elflygskola Green Flight academy på flygplatsen.

 

Hitta hit

Flygplatsen ligger endast 20 minuter bort med bil från centrala Skellefteå.

Flyga drönare

Drönare blir allt mer populärt, det är dock viktigt att man känner till vilka regler som gäller. När du flyger drönare är du skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart och för att flyga inom och ovanför det luftrum som utgör Skellefteås kontrollzon (CTR) krävs tillstånd.

Vilka regler som gäller och om det krävs tillstånd beror främst på vad drönaren ska användas till. På Transportstyrelsens hemsida kan du läsa mer om vilka regler som gäller för drönare. Det är även bra att studera den specialgjorda kartan för flygare av obemannade luftfartyg (RPAS) som Luftfartsverket tillhandahåller. Kartan är framtagen för att underlätta för RPAS-flygare att avgöra var de kan flyga utan att störa ordinarie flygtrafik.

För att flyga inom Skellefteå kontrollzon samt terminalområde krävs tillstånd av Skellefteå flygtrafikledning. Om flygtrafikledningen inte har öppet vid aktuell flygning, maila följande uppgifter till flygtrafikledningen:

Aktuellt område

Maxhöjd

Mellan vilka tider du planerar att flyga

Ett telefonnummer som du kan nås på, om flygningen plötsligt behöver avbrytas.

Vill du komma i kontakt med flygledartornet i Skellefteå?

Maila eller ring till:

E-post: ats.skelleftea@acr-sweden.se
Telefon: 0910-576 90

Flygplatsavgifter

På Skellefteå Airport gäller lokala flygplatsavgifter och flygplan som använder Skellefteå flygplats ska betala flygplatsavgifter.

Här hittar du en prislista som täcker alla start- och landningsavgifter, ramp- och passageraravgifter, parkeringsavgifter, säkerhetsavgifter och andra avgifter.

Här hittar du vår prislista
Commercial price list 2024
Skellefteå Airport price list 2024

Personuppgifter

Den 25:e maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Ett av syftena med lagen är att värna om den personliga integriteten. Kraven på hur företag hanterar personuppgifter stärks i och med den nya förordningen.

För att kunna fullfölja våra åtagande mot dig, samt för att kunna följa gällande författningar, behöver vi registrera och behandla olika personuppgifter om dig, där vi är personuppgiftsansvariga.

Vi behandlar personuppgifter när du blir kund / leverantör / anställd och söker anställning hos oss, och även en tid efter att din tid som kund/leverantör/anställd och jobbsökande hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel: namn, personnummer, adress, IP-nummer, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.

Personuppgiftsansvarig

Skellefteå City Airport AB, Box 815 931 28 Skellefteå, org.nr 556510-8718 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

Dataskyddsombud

Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett register­utdrag. Du har också rätt att få felaktiga personupp­gifter rättade samt under vissa förutsättningar rätt till radering av personuppgifter.

Du har också rätt att klaga på hur vi behand­lar dina personuppgifter till oss och till tillsyns­myndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Läs mer om dina rättigheter på datainspektionen.se

Privatflyg

Vid ankomst ska piloter och passagerare gå till ankomsthallen via C-dörr. Var uppmärksam på om behörighetsområdet på plattan är upprättat.

Det finns ett briefingrum i anknytning till avgångshallen, följ skyltarna.

Flygbränsle
För frågor kring tankning inom publicerat öppethållande kontakta Skellefteå Airports insatsledare på telefon 0910-576 25 .

Tankning utöver publicerat öppethållande krävs avisering i god tid innan, samt att en debitering för extra öppethållande tillkommer.

Avvikelsehantering

Skellefteå flygråd

Västerbottens Handelskammare driver flygrådet i Skellefteå. Flygrådet ska driva på utvecklingen av flygförbindelserna till Skellefteå för att förbättra näringslivets förutsättningar att verka i regionen.

Återkommande diskuteras i rådet är tidtabell, tillgänglighet, anslutningar, servicenivåer, flyglinjer och marknadsföring. Tyngdpunkten ligger på frågor som berör affärsresenärer samt de inkommande besökarna.

I flygrådet finns representanter för näringslivet, transfer, hotell, destination, flygplatsen och flygbolag.

Styrelse

Melinda Hedström –  Ordförande
Maria Sandström – Vice ordförande

Ledamöter:

Christoffer Svanberg
Emilia Ådin
Egon Andersson
Anders Hettinger
Siv Jalonen

Press och nyhetsrum

Annonsera

Ta reda på mer om möjligheterna för ditt varumärke att synas på Skellefteå Airport För mer information om annonsmöjligheter och priser, vänligen kontakta Linnea Lestander.

E-post
linnea.lestander@sft.se

Konferens

Två olika lokaler finns att tillgå, Guldgruvan med plats för ca. 10 personer eller Bonnstan som rymmer ca. 20 personer. Perfekt att boka för möten innan avgång. 

Priser

Guldgruvan (med plats för ca. 10 personer) 300:-/tim, 1000:-/halvdag, 1 300:-/heldag.

Bonnstan (med plats för ca. 20 personer) 350:-/tim, 1100:-/halvdag, 1 600:-/heldag. 

Bokning
Sker via Skellefteå Airport 0910 – 576 00 eller info@sft.se

Miljö

Skellefteå Airport värnar om miljön och tar den uppgiften på största allvar.

Vi ingår i ett flertal miljöprojekt bland annat

Grön Flygplats – tillsammans med flera andra regionala flygplatser har vi satt miljömål för att minska avfall, koldioxid och energianvändning.

Grön Flygplats har med sina 27 regionala flygplatser kartlagt de enskilda flygplatsernas klimatpåverkan och satt upp högt ställda mål för de kommande åren. Under perioden 2019-2020 har våra 27 medlemsflygplatser kartlagt sina utsläpp, sin energianvändning och sina cirkulära flöden. Kartläggningen var ett första steg i Grön Flygplats arbete för ett hållbart resande. 

 

Kartläggningen visar att flygplatsernas miljöarbete har kommit olika långt. Vissa flygplatser ligger sedan flera år i framkant med sitt miljöarbete, medan andra är ivriga att komma igång på startbanan. Flera av flygplatserna i projektet ligger redan nära noll i koldioxidutsläpp när det gäller själva driften av flygplatsen. Genom samarbete kan flygplatserna dra lärdom av varandra.

Skellefteå Airport är en av Sveriges, Europas och Världens första fossilfria flygplatser. Flygplatsen hade år 2020 för första gången ett nollutsläpp av fossil koldioxid, något som mätningar genomförda i enlighet med Airport Carbon and Emissions Reporting Tool (ACERT) uppvisar. Flygplatsen har idag fossilfri uppvärmning, fossilfri grön el samt fossilfria drivmedel till sin fordonsflotta.

Det strategiska och operativa arbetet med att bli en fossilfri flygplats har under de senaste åren skett målmedvetet genom en övergång till:

 • Fossilfri uppvärmning med biobränsle
 • Fossilfri elförbrukning genom certifierad grön el
 • Fossilfria drivmedel till fordon genom el och biodrivmedlet HVO-100

Lediga jobb

Vi tar gärna emot jobbansökningar löpande.

 

Maila ditt CV och personliga brev till jobb@sft.se

Bra att veta: För att kunna arbeta på Skellefteå Airport måste du genomgå en säkerhetsprövning. I säkerhetsprövningen ingår registerkontroll hos Transportstyrelsen, ett utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister samt att du ska kunna uppvisa intyg för sysselsättning fem år tillbaka (arbete, utbildning etc.).