Vägarbete!

Trafikverket kommer att förstärka väg 774 från korsningen med väg 364 (Burträskvägen) till ca 100 m söder om infarten till flygplatsen.

Arbetet påbörjas i juni månad och gör ett vinteruppehåll den 30/9.

Vägen är under tiden avstängd och trafiken leds om via E4.

Läs mer på Trafikverkets hemsida: Väg 774, Skellefteå flygplats-Orrbäcken, förstärkning av väg – www.trafikverket.se

 

 

 

 

Mellan 7 augusti och den 18 augusti kommer Trafikverket arbeta med att byta asfalt på E4 söder om Bureå. Det kommer att pågå mellan klockan 06 till 20 på kvällen och det kommer också betyda att det kommer vara svårare att komma fram på platsen. Trafiken kommer regleras med antingen lots eller trafikljus. Man kommer att stänga av körfält under tiden arbetena pågår. Så man får räkna med väntetider.

Vi vill uppmana resenärer att planera sin resa och starta i god tid till flygplatsen. Det är också viktigt att visa hänsyn till de som jobbar efter vägarna och hålla nere hastigheten.

Skellefteå Airport och Husqvarna i innovativt samarbete

Skellefteå Airport och Husqvarna har inlett ett samarbete för testning av autonoma fordon i komplexa miljöer och under sommaren har den första maskinen på Skellefteå Airport driftsatts.

Skellefteå Airport arbetar med utveckling inom elektrifierad luftfart, anskaffning av bioflygbränsle samt har idag en fossilfri verksamhet.
Nu fortsätter hållbarhetsarbetet genom att bistå i utvecklingen av autonoma fordon för flygplatsdrift. Husqvarna och Skellefteå Airport har inlett ett gemensamt treårigt samarbete där Husqvarna kommer att testa maskiner och system för autonom drift på Skellefteå Airport.

  • Framtidens flygplats kommer att vara miljövänlig, mer automatiserad och elektrifierad. Skellefteå Airport är en av de flygplatser i Sverige som driver den gröna omställningen och samarbetet med Husqvarna kommer som ett naturligt steg i vår omställningsprocess säger Per-Erik Morén Teknisk chef på Skellefteå Airport.

Det första fordonet som automatiseras på Skellefteå Airport är en hybridgräsklippare med en kapacitet om 10 000 m2/h, samt ett system för styrning av autonoma maskiner i komplexa miljöer. Husqvarna kommer under det treåriga samarbetet arbeta med utveckling och verifiering av teknologi för den autonoma flygplatsen, samt samla data kring produktivitet. Etableringen kommer dessutom kunna verka som en referensinstallation för tillkommande kunder både nationellt och internationellt.

  • Husqvarna är marknadsledande inom utveckling och tillverkning av utomhusprodukter som robotgräsklippare och motorsågar. Som ett led att utveckla och leda automatiseringen investerar företaget stora resurser på inom automatisering och digitalisering. Genom samarbetet med Skellefteå Airport får vi en partner som är i den gröna omställningens framkant och som tillsammans med oss kan bidra till utvecklingen av ett effektivt och elektrifierat samhälle säger Micael Hafström, Affärsutvecklare – Husqvarna AB

För mer information

Per-Erik Morén                                                              Micael Hafström
Teknisk chef                                                                   Affärsutvecklare
Skellefteå Airport                                                          Husqvarna AB
+46 70 669 55 99                                                           +46 708 781636
per-erik.moren@sft.se                            micael.hafstrom@husqvarnagroup.com