Skellefteå Airport och Husqvarna i innovativt samarbete

Skellefteå Airport och Husqvarna har inlett ett samarbete för testning av autonoma fordon i komplexa miljöer och under sommaren har den första maskinen på Skellefteå Airport driftsatts.

Skellefteå Airport arbetar med utveckling inom elektrifierad luftfart, anskaffning av bioflygbränsle samt har idag en fossilfri verksamhet.
Nu fortsätter hållbarhetsarbetet genom att bistå i utvecklingen av autonoma fordon för flygplatsdrift. Husqvarna och Skellefteå Airport har inlett ett gemensamt treårigt samarbete där Husqvarna kommer att testa maskiner och system för autonom drift på Skellefteå Airport.

  • Framtidens flygplats kommer att vara miljövänlig, mer automatiserad och elektrifierad. Skellefteå Airport är en av de flygplatser i Sverige som driver den gröna omställningen och samarbetet med Husqvarna kommer som ett naturligt steg i vår omställningsprocess säger Per-Erik Morén Teknisk chef på Skellefteå Airport.

Det första fordonet som automatiseras på Skellefteå Airport är en hybridgräsklippare med en kapacitet om 10 000 m2/h, samt ett system för styrning av autonoma maskiner i komplexa miljöer. Husqvarna kommer under det treåriga samarbetet arbeta med utveckling och verifiering av teknologi för den autonoma flygplatsen, samt samla data kring produktivitet. Etableringen kommer dessutom kunna verka som en referensinstallation för tillkommande kunder både nationellt och internationellt.

  • Husqvarna är marknadsledande inom utveckling och tillverkning av utomhusprodukter som robotgräsklippare och motorsågar. Som ett led att utveckla och leda automatiseringen investerar företaget stora resurser på inom automatisering och digitalisering. Genom samarbetet med Skellefteå Airport får vi en partner som är i den gröna omställningens framkant och som tillsammans med oss kan bidra till utvecklingen av ett effektivt och elektrifierat samhälle säger Micael Hafström, Affärsutvecklare – Husqvarna AB

För mer information

Per-Erik Morén                                                              Micael Hafström
Teknisk chef                                                                   Affärsutvecklare
Skellefteå Airport                                                          Husqvarna AB
+46 70 669 55 99                                                           +46 708 781636
per-erik.moren@sft.se                            micael.hafstrom@husqvarnagroup.com