Skellefteå utvecklar drönarlogistik

Skellefteå Airport, Skellefteå kommun, Skanska samt brittiska bolaget Urban-Air Port inleder ett samarbete kopplat till drönarlogistik. Målet är att integrera infrastruktur för drönarleveranser i det stora logistikområdet Hammarängen som är under utveckling i Skellefteå.

“Skellefteå upplever en fantastisk tillväxt och vi ser ett ökat behov av snabba och hållbara transporter för både företag, offentliga verksamheter och privatpersoner. Genom att tidigt integrera framtidens luftburna varutransporter i samhällsplaneringen hoppas vi kunna skapa ett robust, säkert, tillgängligt, hållbart och framtidsorienterat logistiksystem i hela kommunen”, säger Lars Hedqvist, planeringschef vid Skellefteå kommun.

För att kunna erbjuda leveranser med drönare krävs bland annat infrastruktur på marken i form av en så kallad droneport. Ett av målen är att kunna utveckla världens första droneport i trä, byggd med hållbara lokala material och metoder. Eftersom logistikområdet på Hammarängen är under utveckling finns möjlighet att från början integrera drönarleveranser i planeringen och därmed skapa ett multimodalt nav där alla transportslag samordnas. Förhoppningen är att detta långsiktigt ska bidra med positiva miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga effekter.

“Drönare är en del av framtidens hållbara transportsätt och framtiden är här fortare än vi tror. På industriområdet Hammarängen Skellefteå Södra finns rätt förutsättningar för att utveckla logistiken och infrastrukturen som krävs och det blir verkligen intressant att vara en del i detta arbete”, säger David Nordberg, Skanska. Projektet stöds av Sustainovation, Skanskas innovationsverksamhet.

Under året kommer de samverkande aktörerna att genomföra en förstudie för att kartlägga bland annat utformning, behov, tillståndsprocesser och kostnader kopplat till en droneport.

”Vi är mycket glada över att arbeta med detta mycket erfarna multidisciplinära konsortium för att ta så kallad Advanced Air Mobility till Skellefteå och Sverige. Modellen att kombinera kommun, flygplats och byggbolag tillsammans med Urban-Air Ports innovativa markinfrastruktur för framtidens Advanced Air Mobility är något som kan kopieras runt om i världen. Vår infrastruktur är utformad för att möjliggöra snabb och enkel användning av denna spännande nya form av transport på ett så enkelt och kostnadseffektivt sätt som möjligt”, säger Ricky Sandhu, grundare och VD, Urban-Air Port.

“Genom att kombinera flygplatsens kunskap med Skanskas expertis, Urban-Air Ports koncept kring markinfrastruktur för drönarleveranser samt Skellefteå kommuns satsningar på framtidens hållbara samhälle har vi ett partnerskap som kommer att kunna skapa innovativa lösningar för framtidens luftburna varutransporter”, säger Robert Lindberg, VD Skellefteå Airport.

Satsningen är en del av utvecklingsprogrammet ELIS som handlar om att testa, utveckla och kommersialisera elektrifierad luftfart. www.elisprogram.com

 

Kontaktinformation:

Robert Lindberg
VD Skellefteå Airport
robert.lindberg@sft.se

David Nordberg
Skanska
david.nordberg@skanska.se

Stuart Bloomfield
Urban-Air Port
Stuart.bloomfield@urbanairport.com