Direktflyg från Skellefteå till Visby under Almedalsveckan

BRA kommer att flyga en direktlinje mellan Skellefteå och Visby under sommarens politikervecka i Almedalen. Flyglinjen blir den enda direktlinjen till Visby från norra Sverige. Flygningarna kommer att genomföras med inköp av 100% bioflygbränsle som därmed minskar de fossila koldioxidutsläppen med upp till 80%.

Politikerveckan i Almedalen har genom åren varit ett välbesökt event med politiker, näringsliv och privatpersoner från hela Sverige. Under de senaste årens pandemirestriktioner har arrangemanget genomförts i hybridform och med event på flera platser i Sverige. I år är Almedalsveckan tillbaka på plats i Visby igen.

Med anledning av detta har flygbolaget BRA beslutat att genomföra två flygningar direkt från Skellefteå och norra Sverige till Visby. Flygningarna kommer dessutom att genomföras genom inköp av bioflygbränsle motsvarande flygningarnas förbrukning. Bioflygbränslet som BRA använder minskar de fossila CO2-utsläppen med drygt 80 procent, sett ur ett livscykelperspektiv. Almedalsveckan är en viktig mötesplats för politiker, offentlig sektor och näringslivet.  I år genomförs den under fem dagar och alla partiledare har sagt att de ska vara på plats.

– Detta är goda nyheter, med den tillväxt som sker i Skellefteå och norra Sverige skapar även detta möjligheter för Skellefteå.  Att vi nu har direkt förbindelse underlättar för smidigare och mer hållbara flygresor samtidigt som vi långsiktigt kan få flexibla och anpassade lösningar för oss i norra Sverige, säger Robert Lindberg vd Skellefteå Airport

En av de frågor som diskuterad och är viktiga under årets Almedalen är infrastruktur för att kunna leva och bo i hela Sverige.

– Näringslivet i Norrland är beroende av effektiv och hållbar infrastruktur för att kunna fortsätta utvecklas i den takt vi nu är inne i. Denna flyglinje visar att man med nytänkande och kreativitet kan skapa nya smarta kommunikationer som näringslivet efterfrågar, säger Anders Hjalmarsson vd för Västerbottens handelskammare.

 

BRA har som ett av världens första flygbolag valt att satsa på att nå netto-noll utsläpp redan 2030. Netto-noll strategin mäts och följs upp i enlighet med de vetenskapliga mål som finns idag för att nå under 1,5 grads uppvärmning.

– Almedalen handlar mycket om att tillsammans diskutera framtidens lösningar – inte minst framtida hållbara lösningar. Tillsammans med näringslivet i Skellefteå har vi valt att visa att framtidens effektiva och mer hållbara infrastruktur redan är här, säger Maria Fiskerud, hållbarhetschef på BRA och fortsätter:

– Det ger både oss och de industrier som arbetar med hållbara lösningar i norra Sverige en möjlighet att samtidigt följa upp och hålla oss inom 1,5 graders målet. Skellefteå Airport har varit drivande i att få denna satsning på plats och är även drivande när det gäller att bygga upp en effektiv och hållbar infrastruktur för näringslivet i norra Sverige.

 

BRA har sedan 2018 erbjudit sina kunder att köpa till biobränsle till sina resor.
Nu tas nästa steg då alla biljetter till dessa avgångar säljs med biobränsle.
Bränslet kommer inte att tankas på de aktuella flygturerna utan det tankas några gånger per år.

  • Det fungerar på samma sätt som när du köper grön el till ditt hus. Du betalar för din del av den gröna elen i systemet. Som en del i vårt SBTi kommer vi att, minst en gång per år, redovisa alla åtgärder och tankningar som görs under året. Vi arbetar med hur det ska redovisas på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Vi tycker det är viktigt att visa både det arbete vi gör, vad våra kunder bidrar med och även våra samarbetspartners. Det är tillsammans vi gör skillnad, säger Maria Fiskerud.

Flygningarna mellan Skellefteå och Visby kommer att ske lördagen den 2 juli samt onsdagen den 6 juli och är bokningsbara.

För mer information

Robert Lindberg
VD Skellefteå Airport                                                                      BRA Pressjour
070-551 70 75                                                                                  010-722 16 62
robert.lindberg@sft.se                                                                   press@flygbra.se