Skellefteå utvecklar teststräcka för vertikalstartande flygtrafik

Inom ramen för Energimyndighetens utlysning “Fossilfritt flyg 2045” har Skellefteå Airports ansökan blivit beviljad.
Ansökan handlar om att ta fram en teststräcka mellan Skellefteå Airport och Northvolt Ett för eldrivna och vertikalstartande flygfarkoster, så kallade eVTOL.
Bakom ansökan står ett brett konsortium med partners från både akademin samt från privat och offentlig sektor. 

Projektet kommer att utreda och planera för infrastruktur, luftrumsfrågor, tillstånd, marknadsfrågor samt ur forskningsperspektiv undersöka den elmiljö som utökad användning av elektrifierade luftfarkoster ger på flygplatsen.
Därmed skapas förutsättningar för en av de allra första teststräckorna i Norden vilket ska bidra till att korta tiden fram till kommersiell trafik med eVTOL i Västerbotten och Sverige.

 • Det pågår hundratals industriella projekt runt om i världen som handlar om att utveckla eVTOL-farkoster.
  Med låga driftskostnader och ett begränsat behov av infrastruktur på marken är det här ett oerhört intressant transportmedel för framtidens regionala resor i glest befolkade områden.
  Dessutom ser vi det här som en hållbar, bekväm och tidsbesparande transportlösning till och från flygplatsen inom bara några år.
  Det här är det första nödvändiga steget för att så snabbt som möjligt få igång kommersiell trafik säger Skellefteå Airports VD Robert Lindberg.

Genom Skellefteå Airports proaktiva arbete med bland annat installation av Sveriges kraftfullaste elförsörjning för elektrifierad luftfart skapas möjligheter att snabbt få upp fordon i luften, både för test och utveckling samt för kommersiell trafik.
I projektet med teststräckan medverkar förutom Skellefteå Airport även Skellefteå Kraft, Luleå Tekniska Universitet, Northvolt, Jonair och ACR.

 • Vi har fått ihop en bred konstellation som kommer att kunna bidra med olika kunskaper och infallsvinklar. När vi är klara är målet att utvecklare av eVTOL-farkoster ska kunna nyttja sträckan.
  Att kunna testa och utveckla i kallt klimat och mörker är en förutsättning för att få farkosterna certifierade.
  Detta tillsammans med den kunskap kring elektrifiering som finns i regionen skapar unika förutsättningar, säger Robert Lindberg.

I Skellefteå kommun pågår för närvarande en stor samhällsomställning där flera stora industrietableringar bidrar till skapandet av framtidens gröna samhälle.
Skellefteå Airport arbetar med den gröna omställningen av transportsektorn tillsammans med bland andra Skellefteå Kraft, Northvolt, EIT InnoEnergy, Skellefteå Science City samt deltar i FAIR-projektet och projektet Grön Flygplats.
Ett stort fokus ligger på utveckling av el- och vätgasflyg samt att tillhandahålla fossilfritt flygbränsle.

För mer information

Robert Lindberg                                                                                    Henrik Littorin
VD                                                                                                              Projektledare
Skellefteå Airport                                                                                 Elektrifierad luftfart i Skellefteå
+46 70 551 70 75                                                                                  +46 734 33 19 98
robert.lindberg@sft.se                                                                      henrik.littorin@hlinsight.se