Vägarbete!

Trafikverket kommer att förstärka väg 774 från korsningen med väg 364 (Burträskvägen) till ca 100 m söder om infarten till flygplatsen.

Arbetet påbörjas i juni månad och gör ett vinteruppehåll den 30/9.

Vägen är under tiden avstängd och trafiken leds om via E4.

Läs mer på Trafikverkets hemsida: Väg 774, Skellefteå flygplats-Orrbäcken, förstärkning av väg – www.trafikverket.se

 

 

 

 

Mellan 7 augusti och den 18 augusti kommer Trafikverket arbeta med att byta asfalt på E4 söder om Bureå. Det kommer att pågå mellan klockan 06 till 20 på kvällen och det kommer också betyda att det kommer vara svårare att komma fram på platsen. Trafiken kommer regleras med antingen lots eller trafikljus. Man kommer att stänga av körfält under tiden arbetena pågår. Så man får räkna med väntetider.

Vi vill uppmana resenärer att planera sin resa och starta i god tid till flygplatsen. Det är också viktigt att visa hänsyn till de som jobbar efter vägarna och hålla nere hastigheten.

Flygsimulator1

Grön internationell trafikflygskola etablerar sig i Skellefteå

Skellefteå blir platsen där den nya trafikflygskolan Green Flight Academy väljer att starta upp sin verksamhet. Bolaget är bildat av lokala entreprenörer i Skellefteå och affärsutvecklare från Norrland och Stockholm.

När utbildningen är i full drift kommer uppemot 100 piloter årligen att utbilda sig till trafikpiloter i Skellefteå. En flygsimulator har installerats på Campus Skellefteå och flera elflygplan för skolflyg kommer att etableras på Skellefteå Airport. Flygskolan blir därigenom en av de klimatsmartaste flygutbildningarna i världen.

I Skellefteå kommun pågår för närvarande en stor samhällsomställning där flera stora industrietableringar bidrar till skapandet av framtidens gröna samhälle. Skellefteå Airport arbetar med den gröna omställningen av transportsektorn tillsammans med bland andra Skellefteå Kraft, Northvolt, InnoEnergy, Skellefteå Science city samt deltar i FAIR projektet och projektet Grön Flygplats. Ett stort fokus ligger på utveckling av el- och vätgasflyg samt att tillhandahålla fossilfritt flygbränsle.

Genom Skellefteå Airports proaktiva arbete med bland annat installation av Sveriges kraftfullaste elförsörjning för elflygplan möjliggörs etableringen av flygskolan.

Elflyg är här och nu.

Nästan 100 projekt pågår runt om i världen för att ta fram nya flygplan av olika modeller. Att kunna ta fram en klimatsmart utbildningsplattform och dessutom göra det på en plats och miljö som Skellefteå har stora fördelar både för skolan såväl som för Skellefteå. Skolan kommer att vara internationell och blir därmed ett exportföretag.

Den förstärker flygplatsens satsning för att skapa en grön flygplats med linjenät av reguljär trafik med elflyg och förstärker Skellefteå kommun som en drivande plats för innovation och grön omställning, säger Olov Hultdin VD Green Flight Academy Resebranschen runt om i världen är starkt påverkad av pandemin, men trots detta så kommer det att finnas framtida behov av piloter eftersom branschen har drabbats av kompetensflykt, minskade utbildningar samt att piloter haft brist på flygtimmar för att behålla sin licens. Konsekvenserna är att det i ett kort perspektiv kommer att vara brist på flygsimulatortid, generell brist på piloter för återstart till det nya normala och framför allt så är bristen mycket stor för många år framåt eftersom tillväxten kommer att vara stark internationellt.

Vi är oerhört glada över att Green Flight Academy väljer Skellefteå och Skellefteå Airport.

Genom framsynthet och offensivt arbete där vi tillsammans med våra partners driver och utvecklar framtidens fossilfria flyg har denna etablering kunnat genomföras. Flygskolan kommer att innebära nya arbetstillfällen och många elever vilket innebär att Skellefteå tar en central plats för utvecklingen av fossilfria transporter, säger Skellefteå Airports VD Robert Lindberg

Green Flight Academy kommer att starta upp sin verksamhet under hösten och kommer att ta emot den första elevgruppen i början av 2022.

 

För mer information

Robert Lindberg
VD
Skellefteå Airport
+46 70 551 70 75
robert.lindberg@sft.se

 

Olov Hultdin
VD
Green Flight Academy
+46 70 693 3946
olov@noplanb.se