Vägarbete!

Trafikverket kommer att förstärka väg 774 från korsningen med väg 364 (Burträskvägen) till ca 100 m söder om infarten till flygplatsen.

Arbetet påbörjas i juni månad och gör ett vinteruppehåll den 30/9.

Vägen är under tiden avstängd och trafiken leds om via E4.

Läs mer på Trafikverkets hemsida: Väg 774, Skellefteå flygplats-Orrbäcken, förstärkning av väg – www.trafikverket.se

 

 

 

 

Mellan 7 augusti och den 18 augusti kommer Trafikverket arbeta med att byta asfalt på E4 söder om Bureå. Det kommer att pågå mellan klockan 06 till 20 på kvällen och det kommer också betyda att det kommer vara svårare att komma fram på platsen. Trafiken kommer regleras med antingen lots eller trafikljus. Man kommer att stänga av körfält under tiden arbetena pågår. Så man får räkna med väntetider.

Vi vill uppmana resenärer att planera sin resa och starta i god tid till flygplatsen. Det är också viktigt att visa hänsyn till de som jobbar efter vägarna och hålla nere hastigheten.

Första leveransen med fossilfritt bioflygbränsle till Skellefteå

Första leveransen med fossilfritt bioflygbränsle till Skellefteå

Under torsdagen levererades den första sändningen av fossilfritt flygbränsle till Skellefteå Airport. Leveransen innebär startskottet för att kunna erbjuda offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner möjligheten att flyga med minskad klimatpåverkan från Skellefteå Airport.

Skellefteå kommun har dessutom, som en av de första kommunerna i landet, fattat beslutet att klimatreducera inrikes flygresor från Skellefteå Airport genom att använda fossilfritt flygbränsle. Skellefteå kommun befinner sig i stark utveckling i och med etableringen av batterifabriken Northvolt och en rad andra privata och offentliga investeringar. Utvecklingen i Skellefteå kommun kräver god tillgänglighet till omvärlden och tillgången till infrastruktur inom samtliga trafikslag är därför avgörande.

  • Vi bygger ut vår hamn, port of Skellefteå, regeringen har nyligen presenterat en infrastrukturproposition där ett fullständigt färdigställande av Norrbotniabanan ingår och Skellefteå kommun har möjliggjort nattågstrafik från och med 2022.
    Men för att klara snabba transporter inom och utom Sverige är tillgången till bra flygförbindelser avgörande för regionens fortsatta utveckling, säger Evelina Fahlesson (S), kommunalråd i Skellefteå.

I Sverige införs nu en reduktionsplikt som innebär ett lagkrav på bränsleleverantörerna att minska det fossila flygbränslet genom inblandning av fossilfritt flygbränsle.
Skellefteå kommun vill dock gå snabbare fram och har därför beslutat att alla Skellefteå kommuns inrikes flygresor från Skellefteå Airport ska ske med fossilfritt flygbränsle.

  • Utvecklingen av flygplatsen måste gå hand i hand med hållbarhetsmålen. Därför håller vi vår flygplats i omställningens framkant. Vi går före i utfasningen av fossilt flygbränsle så att framtidens flygresor kan bli både tidseffektiva och hållbara.
    Regionen behöver en flygplats i omställningens framkant som kan hantera vårt behov av persontransporter till den industri som skapar framtidens gröna samhälle, säger Evelina Fahlesson.

Skellefteå Airport driver utvecklingen av framtidens fossilfria transporter tillsammans med bland andra Skellefteå Kraft, Northvolt, InnoEnergy och Skellefteå Sience City. Under 2021 kommer dessutom laddinfrastruktur för elflyg att installeras.

  • Vi jobbar aktivt med den gröna omställningen och driver utveckling av både elflyg och vätgasflyg.
    Att göra det möjligt för regionens offentliga sektor, näringsliv och privatpersoner att flyga med minskad klimatpåverkan är ett viktigt steg i omställningen, säger, Robert Lindberg, vd på Skellefteå Airport.

Fakta
Det fossilfria bränslet levereras av AirBP. Råvaran är använd matolja men alternativa flygbränslen till dagens flygplan kan även framställas av rester från skogs- och livsmedelsindustrin, hushållssopor och även koldioxid insamlad ur luften.
I Sverige pågår just nu ett antal utvecklingsprojekt av den här typen.