x1000w-BRA flygplan

BRA etablerar flygtrafik till Göteborg och Stockholm från Skellefteå Airport

Flygbolaget BRA har beslutat att etablera sommartrafik till Göteborg och Stockholm-Bromma från Skellefteå Airport. Flyglinjerna öppnar nya möjligheter för ökad sommarturism till Skellefteå och Swedish Lapland från både Mälardalen och Västra Götaland samtidigt som tillgängligheten till och från Skellefteå förbättras.

Flygbolaget BRA har under den pågående pandemin haft en låg verksamhet men i takt med att allt fler människor vaccineras planerar nu flygbolaget för att succesivt starta upp sin verksamhet runt om i Sverige. Eftersom Skellefteåregionen för närvarande är en av de största tillväxtregionerna i Europa så har nu BRA beslutat att etablera sommartrafik till och från Skellefteå direkt från både Göteborg och Stockholm-Bromma.

Flygningarna kommer att starta torsdagen den 15 juli samt pågå till och med söndagen den 15 augusti med avgångar till både Göteborg och Stockholm-Bromma torsdagar och söndagar. Skellefteå blir därmed den enda destinationen i Norrland som erbjuder direkttrafik till Göteborg, vilket både öppnar för inkommande samt utgående turism samtidigt som även näringslivets behov tillgodoses.

Om trafiken i sommar faller väl ut och att etableringen uppskattas av privatpersoner och näringsliv ser BRA en god möjlighet till en fast etablering av daglig reguljär trafik till Stockholm-Bromma. Priserna på en enkelbiljett till Göteborg kommer att finnas från 800 kr.

– Tillväxten i Skellefteå med omnejd saknar motstycke och vi vill med de här direktlinjerna ta ett första initiativ och bidra till den utvecklingen. Vi hoppas att sommarens flygtrafik kommer att tas emot väl av våra kunder och partners och att vi därför kan erbjuda klimateffektiva och flexibla resealternativ för Skellefteås växande marknad även över tid, säger BRA´s kommersiella chef Ulrika Matsgård

– Skellefteå växer och kommer både i sommar och framöver ha stort behov av flygtrafik till och från vår region. Vi ser BRA´s etablering av direkttrafik till både Göteborg och Stockholm som ett viktigt steg för vårt näringsliv och våra invånare samtidigt som man skapar stora möjligheter för inrikes turism säger Robert Lindberg VD Skellefteå Airport.

– Svemestertrenden är stark just nu och vi ser ett uppdämt behov av att resa. Med BRA:s sommarflight ges ressugna från Mälardalen och Göteborgsregionen möjlighet att upptäcka en annan, och kanske helt ny, del av Sverige, säger Maria Broman, VD på Visit Skellefteå, som ser fram emot att välkomna besökare till Skellefteå och Swedish Lapland i sommar.

– Flygförbindelser och tillgänglighet är en avgörande faktor för vår besöksnäring och det är både ett styrkebesked att man väljer att satsa nu, som en signal om återhämtning av marknaden. Tajmingen kan helt enkelt inte vara bättre. Från Skellefteå Airport tar man sig enkelt vidare till hela Swedish Lapland så flygplatsen är väldigt viktig för oss, säger Johanna Ögren, marknadsstrateg på Swedish Lapland Visitors Board