Stark tillväxt för Skellefteå Airport

Antalet passagerare som reser till eller från Skellefteå Airport har återhämtat sig snabbt efter coronapandemin. Trafikstatistiken för augusti 2022 visar en tillväxt av antalet inrikes resenärer på +16,7 procent jämfört med samma månad 2019.

I augusti 2022 flög 22 005 inrikespassagerare till eller från Skellefteå Airport vilket är en ökning med 3 152 passagerare eller 16,7 procent jämfört med samma månad 2019. Detta innebär att Skellefteå Airport ända sedan april månad haft fler inrikes resenärer än 2019.

  • Skellefteås tillväxt är självklart den största faktorn för vår snabba återhämtning, men statistiken är också ett kvitto på Skellefteå Airports betydelse för persontransporter till och från regionen, säger flygplatsens vd Robert Lindberg.

Jämfört med 2019 finns fler operatörer och fler destinationer. SAS flyger som tidigare daglig trafik till och från Stockholm-Arlanda men dessutom har både flygbolaget BRA och Ryanair etablerat sig på flygplatsen och under augusti startade en ny flyglinje till Karleby-Jakobstad i Finland.

  • Det är ett stort intresse för Skellefteå och på grund av den regionala tillväxten utökas behovet av goda flygkommunikationer.
    Vi arbetar aktivt med att utveckla flygplatsen för framtiden med ett bredare utbud av avgångar och destinationer, säger Robert Lindberg