420 meter som tar Skellefteå in i framtiden

Just nu pågår arbetet med att förlänga Skellefteå Airports rullbana med 420 meter. När den förlängda rullbanan tas i bruk i början av september kommer den att vara 2520 meter lång och kunna ta emot både miljövänligare plan och större flygplan som når nya destinationer.

– Skellefteå Airport är en jetmotor för regionens utveckling och en integrerad del av den ekonomiska framgången i norra Sverige. Med kapacitet att ta emot större plan och fler resenärer ökar våra chanser att lyfta hela Norrland och Swedish Lapland, säger Robert Lindberg, vd, Skellefteå Airport.

Den strategiska inriktningen att förlänga rullbanan togs redan 2015 i samband med att Skellefteå Airports matsterplan togs fram. I den stod det klart att en längre rullbana skulle göra det möjligt för turoperatörer att sätta in flygplan som klarar av att flyga interkontinental trafik, en viktig komponent för Skellefteå-regionens utveckling. Som ett direkt resultat av beslutet att förlänga rullbanan meddelade TUI att de hade för avsikt att flyga direktcharter till Thailand från Skellefteå och den 17 januari 2020 lyfter TUI Airways nya Boeing 787 Dreamliner mot Krabi, Thailand från Skellefteå Airport.

När förlängningen är klar kommer Skellefteå Airport att ha Västerbottens längsta rullbana. Den förlängda rullbanan innebär även att flygplan som inte kan bromsa med sina motorer och därmed kräver längre landningssträcka kommer att kunna landa året runt på Skellefteå Airport. Detta öppnar för utökade möjligheter men också miljövinster. 

Skellefteå växer. Vår utveckling, med stora företagsetableringar och investeringar i infrastruktur, kräver också en flygplats som kan möta kraven när det gäller resande, både privat och i arbetet. Därför är förlängningen av rullbanan en naturlig del av Skellefteås starka utveckling, säger Maria Marklund, kommunalråd i Skellefteå.

Arbete med att förlänga banan, som påbörjades i april, sker i den östra banänden och är uppdelad i två faser, markarbete och beläggningsarbete. Trots hårda krav på flygsäkerhet i samband med arbete på rullbanan kommer projektet inte att påverka flygtrafiken från Skellefteå Airport. Under markarbetsfasen anpassar entreprenören NCC sitt arbete efter flygets tidtabell. Arbete under beläggningsfasen, som även innefattar ny beläggning av den nuvarande rullbanas slitlager, kommer i huvudsak att utföras nattetid när det inte är någon flygtrafik. I samband med förlängningen uppdateras även flygplatsens ILS (instrument landing system) och viss meterologiutrustning.