Fortsatt passagerartillväxt på Skellefteå Airport

Passagerarsiffrorna för april visar på en fortsatt ökning på Skellefteå Airport. Totalt ökade antal passagerare med 19 procent jämfört med samma period 2017. Det innebär att Skellefteå Airport haft en obruten passagerartillväxt sedan november 2016.

– Aprils statistik har vi nyfiket inväntat eftersom det är första månaden vi kan jämföra passagerarsiffror på samma villkor som föregående år med två flygoperatörer på linjen till och från Arlanda. Det känns därför extra bra att vi visar starka siffror även nu i april 2018 säger Robert Lindberg, vd Skellefteå Airport.

Det första stora uppsvinget av passagerare för flygplatsen kom i april 2017 då Norwegian började flyga på Skellefteå. SAS flög sedan tidigare på linjen Skellefteå- Arlanda men i och med Norwegians etablering ökade antalet avgångar från fem till åtta per dag och dessutom ändrades prisbilden. Nästa stora uppsving av passagerare kom i och med lansering av gratis parkering på Skellefteå Airport i juni 2017. Tidigare hade gratis parkering erbjudits charterpassagerare men då öppnades parkeringen upp för samtliga passagerare.

– Vi har haft en klar strategi för hur vi vill utveckla Skellefteå Airport och är glada över att se att allt fler passagerare väljer att flyga till och från oss. Nu har chartersäsongen dragit igång och vi ser redan att det är ett högt tryck på gratisparkeringen. förhoppningsvis kommer vi att se än fler bilar där när SAS nya direktflyg till Malaga kör igång i juni och första inchartern från Rotterdam landar, avslutar Robert Lindberg.

Statistik 2018 2017 +/-
       
April inrikes 34 705 29 351 +18%
April utrikes 882 600 +47%
April totalt 35 587 29 951 +19%
       
Ack inrikes 127 786 96 233 +33%
Ack utrikes 4 659 4 521 +3%
Ack totalt 132 445 100 754 +31%