Lokalt samarbete med Whitebox för smittsäkert resande

Lokalt samarbete för smittsäkert resande

Skellefteå Airport och det lokala företaget Whitebox har inlett ett samarbete i syfte att utveckla produkter för ett ökat smittskydd vid resor. Skellefteå Airport kommer därmed att bli en av de första flygplatserna i världen där dessa produkter installeras.

Den pågående coronapandemin har inneburit ett minskat resande i syfte att minska smittspridningen. När vaccineringen är klar bedöms dock resandet öka tack vare den regionala utvecklingen samt uppdämda resebehov. Inom flyget anses resandet redan idag utgöra en låg risk för smitta då luften ombord på flygplanen byts ut varannan till var tredje minut och dessutom renas i effektiva filtersystem.

Nu riktas utvecklingsarbetet till att utveckla system för flygplatser eller andra resecentra där många människor samlas. De produkter som är under projektering innebär desinficering av luft samt kontaktytor så att en så smittfri miljö som möjligt uppnås. Produkterna kommer därmed att vara till nytta för en minskad smittspridning av bakterier och virus både nu och i framtiden.

– Skellefteå är än en gång i framkant för att möjliggöra en god och säker tillgänglighet för våra innevånare, besökare och näringsliv. Flyget är viktigt för vår kommunikation med omvärlden och nu ska vi arbeta för att göra denna kommunikation ännu mer smittsäker, säger Skellefteå Airports vd Robert Lindberg.

Whitebox utvecklar automatiska och snabba desinficeringsprodukter som eliminerar bakterier, virus och andra patogener från luft eller ytor på platser där sjukdomar kan spridas. Tekniken är miljövänlig och utan kemikalier.

– Genom vårt samarbete kan vi utveckla produkter som kan nyttjas i miljöer där många resenärer samlas. Detta innebär att risken för att utsättas för smitta vid resor kan minimeras, vilket är mycket positivt för både personal och resenärer, säger Erik Wikström, Whitebox AB

Se mer här: https://bit.ly/39dnKLn