Hållbar tillgänglighet ger tillgänglig hållbarhet för Skellefteå

Pressmeddelande 12 mars 2021:

Skellefteå Airport är en av Sveriges, Europas och världens första fossilfria flygplatser Skellefteå Airport är en av Sveriges, Europas och troligen världens första fossilfria flygplatser.
Flygplatsen hade år 2020 för första gången ett nollutsläpp av fossil koldioxid, något som mätningar genomförda i enlighet med Airport Carbon and Emissions Reporting Tool (ACERT) uppvisar. Flygplatsen har idag fossilfri uppvärmning, fossilfri grön el samt fossilfria drivmedel till sin fordonsflotta – och nu presenteras fler nyheter för en grön omställning.

Skellefteå Airport med helhetslösning för en fossilfri flygplats Det strategiska och operativa arbetet med att bli en fossilfri flygplats har under de senaste åren skett målmedvetet genom en övergång till:

· Fossilfri uppvärmning med biobränsle

· Fossilfri elförbrukning genom certifierad grön el

· Fossilfria drivmedel till fordon genom el och biodrivmedlet HVO-100

Mätningen av flygplatsens CO2 utsläpp genomfördes 2020 i enlighet med Airport Carbon and Emissions Reporting Tool (ACERT) och visar på en långsiktigt väl utförd helhetslösning. Med ett nollutsläpp av koldioxid ser vi att Skellefteå Airport kan fungera som både nationell och internationell förebild för klimatsmarta flygplatser – och en mall för fler aktörer.

Tre nyheter för grön omställning under 2021 Skellefteå Airport samarbetar i flera projekt tillsammans med bland andra Skellefteå Kraft, Skellefteå Science City, Sustainable Skellefteå, Northvolt och InnoEnergy för att den gröna omställningen av flygbranschen ska bli verklighet samt att visa på skellefteåregionens lämplighet för exempelvis testning, forskning och utveckling inom området. Fokus ligger på en utveckling av el och vätgasflyg samt ökad tillgänglighet till bioflygbränsle vilket syftar till att ersätta fossilt flygbränsle med fossilfritt bioflygbränsle. Under 2021 kommer flera viktiga steg att verkställas som kommer göra Skellefteå Airport till en av de första flygplatserna med en helhetslösning för framtidens fossilfria flygresor.

· Skellefteå Airport får Laddinfrastruktur för laddning av elflyg Under våren 2021 installeras Sveriges kraftigaste elförsörjning för laddning av elflyg. Denna elförsörjning kommer att fungera till både horisontalstartande elflygplan samt vertikalstartande farkoster (eVTOL).

· Skellefteå Airport får Bioflygbränsle Skellefteå Airport deltog under 2020 i ett samarbete med andra svenska flygplatser för få tillgång till fossilfritt flygbränsle (Biojet). Under 2021 kommer detta att verkställas vilket innebär att Skellefteå Airport som en av de första flygplatserna i landet kommer ha tillgång till fossilfritt flygbränsle. Genom lokala inköp av Biojet stimuleras även marknaden för biodrivmedel vilket innebär ökade möjligheter för en framtida lokal produktion samtidigt som flygresandets klimatpåverkan reduceras.

· Skellefteå Airport utvecklar Vätgasflyg Skellefteå Airport arbetar också med utvecklingen av vätgasflyg. Under 2021 är målet att träffa en överenskommelse med industriella partners för att gemensamt utveckla vätgasflyg

– Den pågående gröna omställningen är ett prioriterat utvecklingsområde för oss. Vi är stolta över att ligga i framkant och kunna bidra till att driva utvecklingen. För att skapa bättre livsmiljö för våra barn och barnbarn är det nödvändigt att kombinera innovationskraft med långsiktiga åtgärder, och där blir rätt val av samarbetspartners avgörande. Jag ser med stor tillförsikt fram emot vad våra planerade insatser under 2021 kommer att resultera i för oss som seriöst satsande klimatsmart flygplats – och för branschen som helhet, säger Skellefteå Airports vd Robert Lindberg.

– Skellefteåregionen har unika förutsättningar för att utveckla fossilfritt flyg. Tillgången till kunnande inom batteriteknologi, elförsörjning och flygplatsdrift samt flera potentiella flyglinjer som kan opereras genom fossilfria flygplan gör att platsen är optimal för att leda och driva den gröna omställningen säger projektledare Henrik Littorin.

FAKTA OM SKELLEFTEÅ AIRPORT:
Skellefteå Airport är Västerbottens näst största flygplats med ett strategiskt läge mellan Luleå och Umeå. Flygplatsen öppnar upp vägen till Norrland och Swedish Lapland och gör avstånden kortare till såväl affärsförbindelser som semesterorter. Skellefteå Airport ägs av Skellefteå Kommun och erbjuder inrikes reguljärflyg med dagliga avgångar till Arlanda, reguljär utrikestrafik till Gdansk samt väl utbyggd chartertrafik.

Vill du veta mer om Skellefteå Airport med strategi och lösningar för en fossilfri flygplats?

Kontakta:
Henrik Littorin projektledare Tel: 073-433 19 98
Robert Lindberg, vd Tel: 070-551 70 75 E-post: robert.lindberg@sft.se