Vägarbete!

Trafikverket kommer att förstärka väg 774 från korsningen med väg 364 (Burträskvägen) till ca 100 m söder om infarten till flygplatsen.

Arbetet påbörjas i juni månad och gör ett vinteruppehåll den 30/9.

Vägen är under tiden avstängd och trafiken leds om via E4.

Läs mer på Trafikverkets hemsida: Väg 774, Skellefteå flygplats-Orrbäcken, förstärkning av väg – www.trafikverket.se

 

 

 

 

Mellan 7 augusti och den 18 augusti kommer Trafikverket arbeta med att byta asfalt på E4 söder om Bureå. Det kommer att pågå mellan klockan 06 till 20 på kvällen och det kommer också betyda att det kommer vara svårare att komma fram på platsen. Trafiken kommer regleras med antingen lots eller trafikljus. Man kommer att stänga av körfält under tiden arbetena pågår. Så man får räkna med väntetider.

Vi vill uppmana resenärer att planera sin resa och starta i god tid till flygplatsen. Det är också viktigt att visa hänsyn till de som jobbar efter vägarna och hålla nere hastigheten.

Lokalt samarbete med Whitebox för smittsäkert resande

Lokalt samarbete för smittsäkert resande

Skellefteå Airport och det lokala företaget Whitebox har inlett ett samarbete i syfte att utveckla produkter för ett ökat smittskydd vid resor. Skellefteå Airport kommer därmed att bli en av de första flygplatserna i världen där dessa produkter installeras.

Den pågående coronapandemin har inneburit ett minskat resande i syfte att minska smittspridningen. När vaccineringen är klar bedöms dock resandet öka tack vare den regionala utvecklingen samt uppdämda resebehov. Inom flyget anses resandet redan idag utgöra en låg risk för smitta då luften ombord på flygplanen byts ut varannan till var tredje minut och dessutom renas i effektiva filtersystem.

Nu riktas utvecklingsarbetet till att utveckla system för flygplatser eller andra resecentra där många människor samlas. De produkter som är under projektering innebär desinficering av luft samt kontaktytor så att en så smittfri miljö som möjligt uppnås. Produkterna kommer därmed att vara till nytta för en minskad smittspridning av bakterier och virus både nu och i framtiden.

– Skellefteå är än en gång i framkant för att möjliggöra en god och säker tillgänglighet för våra innevånare, besökare och näringsliv. Flyget är viktigt för vår kommunikation med omvärlden och nu ska vi arbeta för att göra denna kommunikation ännu mer smittsäker, säger Skellefteå Airports vd Robert Lindberg.

Whitebox utvecklar automatiska och snabba desinficeringsprodukter som eliminerar bakterier, virus och andra patogener från luft eller ytor på platser där sjukdomar kan spridas. Tekniken är miljövänlig och utan kemikalier.

– Genom vårt samarbete kan vi utveckla produkter som kan nyttjas i miljöer där många resenärer samlas. Detta innebär att risken för att utsättas för smitta vid resor kan minimeras, vilket är mycket positivt för både personal och resenärer, säger Erik Wikström, Whitebox AB

Se mer här: https://bit.ly/39dnKLn