Lyckade drönarflygningar mellan Skellefteå flygplats och Northvolt Ett

Skellefteås ELIS-program – ett framväxande centrum för utveckling och kommersialisering av elflyg – erbjuder det utrymme och den kompetens som behövs för att testa, utveckla och certifiera fordon, komponenter och stödjande infrastruktur under verkliga förhållanden.

Den 20-22 september genomfördes ett antal flygningar utanför visuell siktlinje mellan Skellefteå flygplats och Northvolts gigafabrik 13 kilometer bort. Flygningarna genomfördes under vanliga reguljära och icke-reguljära flygningar på flygplatsen och i luftrummet. Fordonet, en drönare med stora vingar från det svenska företaget Katla Aero, hade ett vingspann på 2,5 meter.

Testbana för luftfart

Flygningarna ingår i projektet Test track for eVTOLs (electric vertical take-off and landing aircraft), som samfinansieras av Energimyndigheten. Projektet syftar inte bara till att bana väg för en testplats för eVTOL:s, utan också till att undersöka och lära sig mer om de faktorer som måste finnas på plats för att kommersiell eVTOL-verksamhet ska bli verklighet. Projektet består av fyra arbetspaket – markinfrastruktur, affärsmodeller, elektromagnetisk störning samt luftrum och tillstånd. Bland partnerna finns ACR, Luleå tekniska universitet, Skellefteå Kraft, Northvolt, Skellefteå Science City och Skellefteå flygplats.

”Genom att planera och genomföra dessa flygningar samlade vi in kunskap som annars skulle vara svår att få. Detta visar återigen värdet av att göra saker på riktigt och är ett litet men viktigt steg på vägen mot passagerarflygningar med eVTOL. Det finns definitivt utmaningar framför oss, och några av dem har lyfts fram genom dessa testflygningar. Den ena är integreringen med andra flygtrafik- och tillståndsprocesser som måste effektiviseras, säger Robert Lindberg, vd för Skellefteå flygplats.

För att lära sig mer och tänja på gränserna testades olika start- och landningsprocedurer samt flygningar på olika höjder och i olika hastigheter. Flygningarna simulerade också framtida passagerartrafik. Den 22 september levererade ett demonstrationsflyg från Skellefteå flygplats aluminiumburkar för batterier till Northvolt på 7 minuter, jämfört med 30 minuter för leveranser på marken. Den högsta höjden var 120 meter, med en total energiförbrukning på 0,34 kWh.

-Genom att visa hur snabbt, effektivt och hållbart vi kan flyga varor, och i en inte alltför avlägsen framtid även passagerare, hoppas vi att fler intressenter kommer att se möjligheterna här och utveckla potentiella affärsidéer, säger Sanna Bäckström, kommunikationsassistent på Northvolt.

Resultat

Viktiga resultat från testflygningarna är bland annat: fastställande av flygkorridorer, hantering av eVTOL tillsammans med reguljära passagerarflygningar, optimala flygmönster, behov av markinfrastruktur, sätt att kommunicera med flygledningen och mycket mer.

”Ett helt ekosystem måste samarbeta för att detta ska kunna skalas upp till kommersiell verksamhet. Utveckling av infrastruktur för start och landning, el- och laddningsförsörjning, användning av luftrummet, hantering av passagerare, säkerhet och trygghet, underhåll och reparation, utbildning av piloter, integrering med marktransporter och mycket mer. Dessa testflygningar gav oss ännu mer information om alla intressenter som måste involveras för att detta ska fungera”, säger Henrik Littorin, programchef för ELIS.

Unika förhållanden

Skellefteå flygplats har tillsammans med kraftbolaget Skellefteå Kraft installerat en 1 MW kraftförsörjning avsedd för elektriska flygplan och eVTOL:s och utvecklar en ledande testbädd för elektrisk luftfart. Detta baseras på Skellefteås unika förutsättningar för testning i kalla, mörka och blåsiga förhållanden, med tillgång till grön och prisvärd el, ett fritt luftrum och en bred kompetens inom energi, el och batteriutveckling.

 

Kontaktuppgifter:

Robert Lindberg

VD Skellefteå flygplats

robert.lindberg@sft.se

+46 705517075

 

Henrik Littorin

Programchef, ELIS

henrik.littorin@sft.se

+46 734331998

 

Annelie Viksten

Projektledare, Skellefteå Science City

annelie@skellefteasciencecity.se

+46 738225826