Skellefteå flygplats satsar på kompetensutveckling inom personalsäkerhet

I början av 2022 skärps kraven på verksamheter som lyder under säkerhetsskyddslagen ytterligare. Det inkluderar många verksamheter inom luftfart och verksamheter som har koppling till luftfartsskydd – däribland vår flygplats.

Genom SRF (Sveriges Regionala Flygplatser) har vi på Skellefteå Airport kompetensutvecklat vår personal inom olika områden kopplade till just säkerhet och personalsäkerhet för att på så sätt säkerställa att vi står rustade med färsk kunskap inom flera områden som påverkas av vår snabbrörliga och osäkra omvärld.

Utbildningen genomfördes med säkerhetsexperter från SRI, en av Sveriges ledande säkerhetskonsultföretag inom säkerhetsskydd fokuserat mot personalsäkerhet.

”Vi som deltog i utbildningen från Skellefteå flygplats upplevde att vi fick mycket ny kunskap och insikter kring de hot och risker som finns kopplat till vår personal. Vi fick dels förnyad bekräftelse på att många av de insatser vi redan gör idag inom säkerhetsskyddet är effektiva och relevanta, men även nya kunskaper och insikter kring hur vi kan bli ännu mer effektiva och träffsäkra i vårt förebyggande personalsäkerhetsarbete,” säger Peter Wiklund, Säkerhetschef på Skellefteå Airport.