Vägarbete!

Trafikverket kommer att förstärka väg 774 från korsningen med väg 364 (Burträskvägen) till ca 100 m söder om infarten till flygplatsen.

Arbetet påbörjas i juni månad och gör ett vinteruppehåll den 30/9.

Vägen är under tiden avstängd och trafiken leds om via E4.

Läs mer på Trafikverkets hemsida: Väg 774, Skellefteå flygplats-Orrbäcken, förstärkning av väg – www.trafikverket.se

 

 

 

 

Mellan 7 augusti och den 18 augusti kommer Trafikverket arbeta med att byta asfalt på E4 söder om Bureå. Det kommer att pågå mellan klockan 06 till 20 på kvällen och det kommer också betyda att det kommer vara svårare att komma fram på platsen. Trafiken kommer regleras med antingen lots eller trafikljus. Man kommer att stänga av körfält under tiden arbetena pågår. Så man får räkna med väntetider.

Vi vill uppmana resenärer att planera sin resa och starta i god tid till flygplatsen. Det är också viktigt att visa hänsyn till de som jobbar efter vägarna och hålla nere hastigheten.

Skellefteå flygplats satsar på kompetensutveckling inom personalsäkerhet

I början av 2022 skärps kraven på verksamheter som lyder under säkerhetsskyddslagen ytterligare. Det inkluderar många verksamheter inom luftfart och verksamheter som har koppling till luftfartsskydd – däribland vår flygplats.

Genom SRF (Sveriges Regionala Flygplatser) har vi på Skellefteå Airport kompetensutvecklat vår personal inom olika områden kopplade till just säkerhet och personalsäkerhet för att på så sätt säkerställa att vi står rustade med färsk kunskap inom flera områden som påverkas av vår snabbrörliga och osäkra omvärld.

Utbildningen genomfördes med säkerhetsexperter från SRI, en av Sveriges ledande säkerhetskonsultföretag inom säkerhetsskydd fokuserat mot personalsäkerhet.

”Vi som deltog i utbildningen från Skellefteå flygplats upplevde att vi fick mycket ny kunskap och insikter kring de hot och risker som finns kopplat till vår personal. Vi fick dels förnyad bekräftelse på att många av de insatser vi redan gör idag inom säkerhetsskyddet är effektiva och relevanta, men även nya kunskaper och insikter kring hur vi kan bli ännu mer effektiva och träffsäkra i vårt förebyggande personalsäkerhetsarbete,” säger Peter Wiklund, Säkerhetschef på Skellefteå Airport.