Vägarbete!

Trafikverket kommer att förstärka väg 774 från korsningen med väg 364 (Burträskvägen) till ca 100 m söder om infarten till flygplatsen.

Arbetet påbörjas i juni månad och gör ett vinteruppehåll den 30/9.

Vägen är under tiden avstängd och trafiken leds om via E4.

Läs mer på Trafikverkets hemsida: Väg 774, Skellefteå flygplats-Orrbäcken, förstärkning av väg – www.trafikverket.se

 

 

 

 

Mellan 7 augusti och den 18 augusti kommer Trafikverket arbeta med att byta asfalt på E4 söder om Bureå. Det kommer att pågå mellan klockan 06 till 20 på kvällen och det kommer också betyda att det kommer vara svårare att komma fram på platsen. Trafiken kommer regleras med antingen lots eller trafikljus. Man kommer att stänga av körfält under tiden arbetena pågår. Så man får räkna med väntetider.

Vi vill uppmana resenärer att planera sin resa och starta i god tid till flygplatsen. Det är också viktigt att visa hänsyn till de som jobbar efter vägarna och hålla nere hastigheten.

Första permanent placerade elflygplanen har anlänt till Skellefteå Airport

Nu har de första två elflygplanen som flygskolan Green Flight Academy ska använda i sin flygskola anlänt till Skellefteå Airport. Flygplanen är bland de första som permanent baseras på en flygplats i Skandinavien och kommer att användas till bolagets gröna flygutbildning.

 

Skellefteå Airport är en av de ledande flygplatserna i Sverige vad gäller grön omställning. Flygplatsen har en fossilfri egen verksamhet, tillgång till fossilfritt bioflygbränsle samt invigde i augusti Sveriges kraftigaste laddinfrastruktur för elflygplan vilket medförde etableringen av världens grönaste trafikflygskola Green Flight Academy. Flygskolan kommer när verksamheten är fullt utbyggd att utbilda uppemot 100 elever årligen och dessutom innebära ca 20 nya arbetstillfällen.

  • En av världens första fossilfria flygplatser och en grön flygskola som båda har ett engagemang för att genomföra en grön omställning av flygbranschen är en perfekt matchning. Detta tillsammans med en kommun och region som är ledande i klimatarbetet innebär stora möjligheter. Green Flight Academy startar nu upp verksamheten med målsättningen att nå 100 elever säger Olov Hultin VD på Green Flight Academy

 

Green flight Academy har en order på tio elflygplan av märket Pipistrel Velis Electro varav två nu levererats och ytterligare åtta kommer att levereras under 2022. Flygplanet är det första certifierade elflygplanet i världen. Verksamheten kommer att bedrivas växelvis mellan Skellefteå Airport och Campus Skellefteå.

 

  • Vi på Skellefteå Airport är mycket glada över Green Flight Academy´s etablering. Etableringen skapar lokala arbetstillfällen samtidigt som vi driver utvecklingen av fossilfria transporter framåt säger Skellefteå Airports VD Robert Lindberg

 

För mer information:

Olov Hultin                                                                    Robert Lindberg
VD                                                                                   VD                     
Green Flight Academy                                                 
Skellefteå Airport
070-693 39 46                                                             
070-551 70 75