sftapt1

347 430 passagerare på Skellefteå Airport

2023 blev det tredje bästa året genom tiderna för Skellefteå Airport.
347 430 passagerare reste under fjolåret till eller från Skellefteå vilket är en ökning med 79 914 resenärer (+30%) jämfört med 2022 och med 60 351 resenärer (+17%) jämfört med 2019.

2023 blev ett framgångsrikt år för Skellefteå Airport.

Flygplatsen är idag en av få i Sverige som uppvisar en tillväxt som är högre än 2019, innan coronapandemin.
Ökningen beror på en stark regional utveckling med många nya industrietableringar där goda flygförbindelser med omvärlden är ytterst viktigt.
Skellefteå Airport är för närvarande en av Sveriges snabbast växande flygplatser och utvecklingen förväntas fortsätta.

–           2024 och framåt förväntar vi oss en ökad tillväxt i och med den starka regionala tillväxten.
2024 startar flera nya charterdestinationer och en ny direkt utrikeslinje till Gdansk och det finns dessutom ett stort intresse från flygbolag att trafikera Skellefteå, säger Robert Lindberg VD på Skellefteå Airport.

En annan detalj är att det genomförts 2 488 rörelser (starter och landningar) med elflygplan på Skellefteå Airport under 2023 vilket sannolikt placerar flygplatsen bland de främsta i världen där flest flygningar med elflygplan sker.

– På Skellefteå Airport har Green Flight Academy etablerat sin världsunika hållbara pilotutbildning där en stor del av utbildningen sker med elflygplan.
Vi är otroligt stolta över att vara en föregångare och möjliggörare för elflyg och andra hållbara lufttransporter, säger Robert Lindberg VD på Skellefteå Airport.

 

Statistik 2023 2022 +/- +/- % 2019 +/- +/- %
Inrikes 318 634 259 844 +58 790 +23% 265 452 +53 182 +17%
Utrikes 28 796 7 672 +21 124 +275% 21 627 +7 169 +25%
Totalt 347 430 267 516 +79 914 +30% 287 079 +60 351 +17%

 

För mer information:

Robert Lindberg
VD
Skellefteå Airport
+46 70 551 70 75
robert.lindberg@sft.se