Skellefteå Airport

Parkering

Du hittar en karta över parkeringen längre ner på sidan

Öppettider
Grinden till flygplatsen öppnar 1 timme före första avgången och stänger 45 minuter efter sista ankomst. När grinden är stängd finns det inte möjlighet att hämta eller lämna bilar på parkeringen.

Korttidsparkering
Pris: per 30 minuter SEK10. Det finns två biljettautomater på området, biljetten ska ligga synligt i framrutan.

Långtidsparkering
Följ skyltarna på området. Öppnade du infartsbommen genom att dra betalkort använder du samma kort vid utfartsbommen. Har du valt biljett kan du antingen betala för din parkering vid utfartsbommen eller via betalstationer inne i terminalen.

Pris SEK
Per 30 minuter: 10:-
Per dygn: max 110:-
Per vecka: Första veckan 550:-, därefter per vecka max 275:-.

Betalning i terminal och vid utfartsbom
Vi har två betalstationer i terminalbyggnaden. En där du kan betala med kort och en där du även kan betala med sedlar och mynt. Du som kört in med bil på området genom att trycka fram en parkeringsbiljett kan via dessa betala för din parkering. Vill du betala din parkering vid utfart drar du samma betalkort eller matar in parkeringsbiljetten och drar ditt betalkort.

Snabbguide parkering:
1. Dra betalkort eller tryck på biljett. Bommen öppnas.
2. Kör in på området och parkera bilen.
3. Checka in och res.
4. Kom tillbaka.
5. Betala för den tid du parkerat i terminalen eller vid utfartsbommen.*

* Du kan betala med biljett eller betalkort. Har du biljett kan du välja att betala inne i terminalen före avresa med bil.

Charter
Resenärer som flyger direkt från Skellefteå med någon av våra arrangörer parkerar gratis på vår charterparkering.
När du kommer till flygplatsen ställer du din bil på området som är skyltat med ”Charterparkering”. Du hämtar din parkeringsbiljett vid Informationen i avgångshallen, denna biljett ska läggas synligt i framrutan.
Motorvärmare finns inte tillgängligt på charterparkeringen. För de som önskar motorvärmare hänvisar vi till vår avgiftsbelagd långtidsparkering.

Årsparkering
För dig som reser ofta. Abonnemanget gäller valfri plats på vår långtidsparkering med eller utan motorvärmare. Du får ett keycard per parkeringsplats som du använder vid in- och utpassering. Beställa årsparkering? Kontakta Jeanette Morén, e-post: jeanette.moren@skellefteaairport.se.

Pris SEK med motorvärmare (exklusive moms):
per år: 7 100:-, per halvår: 3 850:-

Pris SEK utan motorvärmare (exklusive moms):
per år 4 900:-, per halvår: 2 850:-

Försäkring
Har olyckan varit framme? Från och med den 1 april 2016 köper Skellefteå Airport en försäkring för alla resenärer som parkerar på flygplatsens långtidsparkering. Försäkringen täcker den självrisk som drabbar resenären i samband med en skada som inträffar på parkeringen och som ersätts från den ordinarie bilförsäkringen. Läs mer om vad försäkringen här.

 

Karta parkeringar SFT