Skellefteå Airport

Parkering

Skellefteå Airports parkeringar ligger i direkt anslutning till terminalbyggnaden. Långtidsparkering hittar du strax efter ankomsthallen på flygplatsområdet. Mitt utanför terminalen finns vår korttidsparkering. Här sker även hämtning och lämning. Området närmast terminalen är avsett för buss och taxi. Vi tar inte ut någon avgift ut för parkering upp till 15 minuter. Välkommen att ta bilen till flyget!

Årsparkering
För dig som reser ofta. Abonnemanget gäller valfri plats på vår långtidsparkering med eller utan motorvärmare. Du får ett keycard per parkeringsplats som du använder vid in- och utpassering. Beställa årsparkering? Kontakta Jeanette Morén, e-post: jeanette.moren@skellefteaairport.se.

Pris SEK med motorvärmare (exklusive moms):
per år: 7 000:-, per halvår: 3 800:-.

Pris SEK utan motorvärmare (exklusive moms):
per år 4 800:-, per halvår: 2 800:-.

Långtidsparkering
För dig som ska resa längre erbjuder vi långtidsparkering. Följ skyltarna på området. Öppnade du infartsbommen genom att dra betalkort använder du samma kort vid utfartsbommen. Har du valt biljett kan du antingen betala för din parkering vid utfartsbommen eller via betalstationer inne i terminalen.

Pris SEK:
per 30 minuter: 10:-, per dygn: max 100:-, per vecka: max 500:-, därefter per vecka max 250:-.

Charter
Resenärer till Detur, Apollo, Scandjet, Kroatienspecialisten, Fritidsresor och Ving har gratis parkering utan motorvärmare på vår charterparkering. När du kommer till flygplatsen parkerar du på området som är skyltat med ”Charterparkering”. Du ska be om en parkeringsbiljett när du checkar in och denna biljett ska läggas synligt i framrutan.

Korttidsparkering
Pris: per 30 minuter 10:-. Det finns två biljettautomater på området, biljetten ska ligga synligt i framrutan.

Betalning i terminal och vid utfartsbom
Vi har två betalstationer i terminalbyggnaden. En där du kan betala med kort och en där du även kan betala med sedlar och mynt. Du som kört in med bil på området genom att trycka fram en parkeringsbiljett kan via dessa betala för din parkering. Vill du betala din parkering vid utfart drar du samma betalkort eller matar in parkeringsbiljetten och drar ditt betalkort.

 

Snabbguide parkering:
1. Dra betalkort eller tryck på biljett. Bommen öppnas.
2. Kör in på området och parkera bilen.
3. Checka in och res.
4. Kom tillbaka.
5. Betala för den tid du parkerat i terminalen eller vid utfartsbommen.*

*Du kan betala med biljett eller betalkort. Har du biljett kan du välja att betala inne i terminalen före avresa med bil.