Skellefteå Airport

Parkering

Du hittar en karta över parkeringen längre ner på sidan

Korttidsparkering

Pris: per 30 minuter 10:-. Det finns två biljettautomater på området, biljetten ska ligga synligt i framrutan.

Långtidsparkering
För dig som ska resa längre erbjuder vi långtidsparkering med eller utan motorvärmare. Följ skyltarna på området. Öppnade du infartsbommen genom att dra betalkort använder du samma kort vid utfartsbommen. Har du valt biljett kan du antingen betala för din parkering vid utfartsbommen eller via betalstationer inne i terminalen. Om du parkerar på fel parkeringsområde debiteras du för ordinarie pris på det aktuella området. Var därför mycket noga med att kontrollera att du befinner dig på rätt parkering.

Pris SEK utan motorvärmare:
per 30 minuter: 10:-, per dygn: max 100:-, per vecka: max 500:-, därefter per vecka max 250:-.

Pris SEK med motorvärmare:
per 30 minuter: 10:-, per dygn: max 140:-, per vecka: max 650:-, därefter per vecka max 300:-.

Betalning i terminal och vid utfartsbom
Vi har två betalstationer i terminalbyggnaden. En där du kan betala med kort och en där du även kan betala med sedlar och mynt. Du som kört in med bil på området genom att trycka fram en parkeringsbiljett kan via dessa betala för din parkering. Vill du betala din parkering vid utfart drar du samma betalkort eller matar in parkeringsbiljetten och drar ditt betalkort.

Snabbguide parkering:

1. Dra betalkort eller tryck på biljett. Bommen öppnas.
2. Kör in på området och parkera bilen.
3. Checka in och res.
4. Kom tillbaka.
5. Betala för den tid du parkerat i terminalen eller vid utfartsbommen.*

* Du kan betala med biljett eller betalkort. Har du biljett kan du välja att betala inne i terminalen före avresa med bil.

Charter

Resenärer som flyger direkt från Skellefteå med någon av våra arrangörer parkerar gratis på vår charterparkering.
När du kommer till flygplatsen ställer du din bil på området som är skyltat med ”Charterparkering”.
Du hämtar din parkeringsbiljett vid Informationen i avgångshallen, denna biljett ska läggas synligt i framrutan.

Årsparkering
För dig som reser ofta. Abonnemanget gäller valfri plats på vår långtidsparkering med eller utan motorvärmare. Du får ett keycard per parkeringsplats som du använder vid in- och utpassering. Beställa årsparkering? Kontakta Jeanette Morén, e-post: jeanette.moren@skellefteaairport.se.

Pris SEK med motorvärmare (exklusive moms):
per år: 7 000:-, per halvår: 3 800:-.

Pris SEK utan motorvärmare (exklusive moms):
per år 4 800:-, per halvår: 2 800:-.

Karta parkeringar  SFT